Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Anghel Gabriela Buță Marijana Dobre Nicoleta - Emilia Badea Valentina
Baicu Lidia - Georgiana Goglea Aurel

Biroul permanent al Consiliului filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi
Anghel Gabriela Buță Marijana
Baicu Lidia - Georgiana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Tomescu Andreea Ruxandra Ciurezu Petre Arsene Margareta Mirela
Dumitrescu Marilena Boharu Mircea
Șerbănescu Irina - Gabriela Râmbu Ruxandra Mihaela
Ungureanu Nicolae – Robertino Poenaru Cristina – Elena

Comisia de cenzori

Cenzor
Oancea Viorel

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Anghel Gabriela Dumitrescu Marilena
Naicu Cornelia
Poenaru Cristina Elena
Stanciu Angela
Tomescu Andreea Ruxandra

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie
Leuştean Doina Tudorache Adrian Gabriel Moiceanu Ioana Alexandra

Auditor

Auditor de calitate
Leuştean Doina