Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Anghel Gabriela Poenaru Cristina Elena Dinescu Maria Verona Văcăroiu Ana
Ioniţă Dumitru

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Goglea Aurel Naicu Cornelia Băcăoanu Ginta
Oancea Cătălin Constantin
Pupezescu Cătălin

Comisia de cenzori

Membru titular
Turbatu Emilia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Anghel Gabriela Boharu Mircea
Ciurezu Petre
Stanciu Angela
Şerban Elena Steliana
Tărtăşilă Aureliu

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie
Leuştean Doina Tudorache Adrian Gabriel Moiceanu Ioana Alexandra

Auditor

Auditor de calitate
Leuştean Doina