Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Anghel Gabriela Poenaru Cristina Elena Dinescu Maria Verona Badea Valentina
Baicu Lidia Georgiana Ioniţă Dumitru

Biroul permanent al Consiliului filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi
Anghel Gabriela Poenaru Cristina Elena
Baicu Lidia Georgiana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Tomescu Andreea Ruxandra Naicu Cornelia Arsene Margareta Mirela
Oancea Cătălin Constantin Boharu Mircea
Pupezescu Cătălin Ciurezu Petre
Râmbu Ruxandra Mihaela

Comisia de cenzori

Membru titular
Turbatu Emilia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Anghel Gabriela Dumitrescu Marilena
Naicu Cornelia
Poenaru Cristina Elena
Stanciu Angela
Tomescu Andreea Ruxandra

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie
Leuştean Doina Tudorache Adrian Gabriel Moiceanu Ioana Alexandra

Auditor

Auditor de calitate
Leuştean Doina