Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Mircea Mihaela - Raluca Buță Marijana Dobre Nicoleta - Emilia Neculaescu Zotic Alina - Mioara
Goglea Aurel

Biroul permanent al Consiliului filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi
Mircea Mihaela - Raluca Buță Marijana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Tomescu Andreea Ruxandra Dumitrescu Marilena Poenaru Cristina – Elena
Râmbu Ruxandra Mihaela
Șerbănescu Irina - Gabriela
Ungureanu Nicolae – Robertino

Comisia de cenzori

Cenzor
Gătej Daniela - Loredana
Varlan Aura - Georgiana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Dumitrescu Marilena
Naicu Cornelia
Poenaru Cristina Elena
Stanciu Angela
Tomescu Andreea Ruxandra

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie
Leuştean Doina Tudorache Adrian Gabriel Moiceanu Ioana Alexandra

Auditor

Auditor de calitate
Leuştean Doina