Alegeri pentru Consiliul filialei Dâmbovița și pentru Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul filialei Dâmbovița a CECCAR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului filialei Dâmbovița a CECCAR, nr. 22/01/03.03.2022, procesul de votare va avea loc în zilele de 14 și 15 martie 2022, la sediul filialei Dâmbovița a CECCAR, în intervalul orar 10-18.

În conformitate cu Anexa nr. 1 la ROF CECCAR, au dreptul de a alege şi de a candida toţi membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, membri activi, cu excepţia celor care:

a) nu şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp şi care nu şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent şi/sau nu au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent;

b) nu au obţinut viza la data depunerii candidaturii;

c) sunt membri de onoare;

d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

e) şi-au desfăşurat activitatea în cadrul structurilor executive pentru o perioadă mai mare de 6 luni în ultimii 4 ani calculaţi de la data depunerii candidaturii;

f) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament şi împotriva cărora s-a emis o hotărâre de sancţionare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Votul este secret.

Leave your comment