_______________________________________________________________________________________________    

Extras din HOTĂRÂREA Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR nr. 18/07 din 26 octombrie 2018

....

 Art. 6. În baza pct. 63 şi 97 din ROF CECCAR, Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR pronunţă radierea unui număr de 9 membri ai filialei Dâmboviţa a CECCAR, din Tabloul Corpului, pentru neplata cotizaţiilor profesionale pe o perioadă  mai mare de un an ( Categoria profesională Expert contabil: ..........; Categoria profesională Contabil   autorizat: ........) (interes personal sau al unui grup ţintă).

....

_______________________________________________________________________________________________ 

  Metodologia de stabilire a cotizatiilor

_______________________________________________________________________________

Precizari referitoare la membri radiati din Tabloul CECCAR

     În conformitate cu art. 63 din Rof CECCAR,  Consiliul filialei are următoarele atribuţii:”…h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat”. În conformitate cu art. 97 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR, publicat în Monitorul Ofical al României nr.  601 din 12 august 2008, Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:”... c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an…”.       

      În conformitate cu art. 127. lit. b. alin 2  şi următoarele din ROF CECCAR, „…în cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care aparţine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare….Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare.

           În conformitate cu art. 102 din ROF CECCAR, “cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru reinscriere. In cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat,dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.”

În conformitate cu art. 127. lit. b. alin 2  şi următoarele din ROF CECCAR, parafele şi carnetele membrilor CECCAR care au fost radiati devin nule de drept.  

          Lista membrilor  CECCAR radiaţi, în conformitate cu Hotărârea Consiliului filialei nr.11/01/12.01.2011 se poate vizualiza aici.

  _________________________________________________________________________

  IMPORTANT:

  • Normele nr. 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara

  • Hotararea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 privind aprobarea normelor nr. 1044/2010

   ___________________________________________________________________
  • Membrii CECCAR avand statutul de „inactiv” sunt invitati pana cel tarziu data de 28 FEBRUARIE 2010, la sediul filialei Dambovita a CECCAR, situat in Targoviste, str. Gimnaziului nr. 82, in vederea clarificarii statutului de „inactiv”, in conformitate cu Normele CECCAR nr. 1500/2009, modificate prin Hotararea Consiliului Superior al CECCAR nr. 09/158/24.07.2009. Cu aceasta ocazie se va solicita si preschimbarea parafelor/carnetelor, actualele carnete si parafe devenind nule de drept. Neclarificarea statutului de membru inactiv atrage dupa sine retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil/contabil autorizat. Pentru redobandirea dreptului de exercitare a profesiei se va sustine un nou examen de aptitudini.

  • CECCAR invită membrii (activi şi inactivi) la sediul filialei teritoriale, în vederea preschimbării carnetelor şi/sau parafelor, dupa data de 31 martie 2010, actualele carnete şi parafe devenind nule de drept.

    

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009