_________________________________________________________________________________________________

Standardele Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate Standardele Internaționale de Educație (IES), publicate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB) din cadrul...

_________________________________________________________________________________________________

Masa rotundă cu tema: "Opinii privind soluţionarea obiectivelor specifice  cauzelor referitoare la tranzacţii cu autoturisme"

 

La 29 mai 2019, Sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR găzduieşte masa rotundă cu tema: "Opinii privind soluţionarea obiectivelor specifice  cauzelor referitoare la tranzacţii cu autoturisme". Agenda evenimentului cuprinde: Interferenţa dintre Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili şi    Standardul profesional nr 35 elaborat de CECCAR;  Elemente specifice cauzelor referitoare la tranzacţiile cu autoturisme; Opinii şi soluţii practice de  fundamentare a constatărilor din  raportul de expertiză contabilă judiciară în cauzele referitoare la tranzacţiile cu autoturisme; Concluzii. Confirmarea participării se va face până cel târziu 23 mai 2019, prin orice mijloc de comunicare. 

_________________________________________________________________________________________________

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă pune la dispoziție un nou material profesional util – o broșură în format electronic ce conține traducerea în limba română a noului standard emis de Fundația...
 

 Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină

La Brașov s-a reunit sâmbătă, 30 martie a.c., Conferința Națională a CECCAR, constituită din membrii Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), membrii consiliilor filialelor, ai Comisiei superioare de disciplină,...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR 

 _________________________________________________________________________________________________

ANAF a publicat pe site-ul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – poziția 14. „Totodată, a fost creată aplicația... 

 Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR 

_________________________________________________________________________________________________

Facilităţi membri CECCAR

Prin Hotărârea nr. 19/516 din 14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea facilităţilor financiare prevăzute de Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR pentru toţi membrii CECCAR care au achitat integral cotizaţia aferentă anului 2019 până la data de 28 februarie 2019 dar nu au reuşit să încarce raportul pe platforma on-line. 

 _________________________________________________________________________________________________

Prelungire viza anuală de exercitare a profesiei

 În cadrul Conferinţei Naţionale care a avut loc la Poiana Braşov, s-a hotărât, conform Hotărârii Conferinţei Naţionale a CECCAR nr. 19/85/30.03.2019, prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018, până la data de 30.04.2019.

_________________________________________________________________________________________________

Proiect de act normativ pentru prelungirea termenului de depunere a Declarației unice și a Formularului 230

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune, printr-un proiect de act normativ, extinderea până la 31 iulie a.c. a termenului până la care contribuabilii, persoane fizice, trebuie să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile...

 

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

 _________________________________________________________________________________________________

Articolul Document de poziție 

Document de poziție față de propunerile de modificare a Legii nr. 82/1991 și a OG.65/1994   publicat...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

 _________________________________________________________________________________________________

Prelungire valabilitate viza anuală 2018

Prin Hotărârea nr. 19/511 din 28.02.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei anului 2018  până la data de 31 martie, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale aferente anului 2018  şi au îndeplinit integral obligaţiile faţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

_________________________________________________________________________________________________

CECCAR

FILIALA DÂMBOVIŢA

   În ziua de 22 martie 2019, în intervalul orar 16.00-18.00, la Sala Principală din incinta Centrului Internaţional de Conferinţe din Târgovişte, str. Maior Alecsandrescu, nr. 39, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei.

6.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din OG nr. 65/1994.

 _________________________________________________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR 

Termenul pentru depunerea de către toţi membrii, inclusiv membrii experți contabili judiciari, a  rapoartelor de activitate on-line pe platforma raport.ceccar.ro, se preluneşte până la data de 28 februarie 2019.

_________________________________________________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari 

 

Termenul pentru depunerea fişei de opţiuni pentru membrii experţi contabili judiciari şi obţinerea vizei de exercitare a profesiei se prelungeşte până la data de 25 februarie, inclusiv.

_________________________________________________________________________________________________

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesieiViza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccardambovita.ro, 

pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

 

Vă mulțumim! 

 _______________________________________________________________________________________________

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat,...

 

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________ 
Radiere membri din Tabloul Corpului (Comunicare din 23 noiembrie 2018)

Potrivit Art. 23 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994  cu modificările şi completările ulterioare, „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.
În baza prevederilor legale, Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR, prin Hotărârea nr. 18/07/26 octombrie 2018 a pronunţat radierea membrilor care nu şi-au achitat cotizaţia profesională pe o perioadă de un an, din Tabloul Corpului. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Examenul de aptitudini sesiunea 10 -17.11.2018 - Comunicare din 06.11.2018

·         EXAMENUL DE APTIUDINI SESIUNEA 10 – 17.11.2018

·         Examenul de aptitudini organizat la centrul Prahova va avea loc la Universitatea Petrol – Gaze din   Ploieşti , Bdul. Bucuresti nr. 39 astfel:

·         În data de 10.11.2018 proba scrisă –  ȋn amfiteatrul FA1 ,se va desfăşura astfel:

·         Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore) disciplinele :Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

·         Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

·         Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore) disciplinele : Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

o    Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 –  ȋn amfiteatrul FA1 ,proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

 _______________________________________________________________________________________________ 

În atenția candidaţilor la examenul de aptitudini 10 și 17 noiembrie 2018  - Comunicare din 01.11.2018  

Vă informăm că filiala Dâmboviţa este arondată la Centrul de Examen Prahova.

 _______________________________________________________________________________________________

În atenția STAGIARILOR CECCAR - Comunicare din 30.10.2018  

 

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018 a fost reprogramată pentru 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

_______________________________________________________________________________________________

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Intrarea Pielari nr.1, Sector 4 , Bucureşti

CUI:RO7426179

Telefon 021.3308869-021.3308870

 

 

 

 

A N U N Ţ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, un post de șef birou evidență tablou și un post șef birou administrativ și un post cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare pentru postul de șef birou evidență tablou

·        studii superioare economice sau medii economice  pentru postul de șef birou administrativ 

·        studii superioare economice și calitatea de expert contabil pentru postul de auditor de calitate

·        capacitate de analiză și sinteză;

·        capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·        excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

·        rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·        cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·        navigare internet;

·        capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

·        comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

 

 

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ro până la data de 14 noiembrie 2018, ora 14.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

- proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14 noiembrie 2018, ora 15.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.CV semnat pe fiecare pagină;

3.copia actului de identitate;

4.copiile diplomelor de studii;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

             I. Pentru postul de șef birou evidență tablou 

 

 

1.   Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.   Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

4.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

5.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

 

     II. Pentru postul de șef birou administrativ

1.        Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

4.      Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

5.      Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

6.      Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;

7.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

8.      Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

9.      Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

10. Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

13.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

14.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

15.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 

 

          III. Pentru postul de auditor

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

4.      Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

5.      Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

6.      Codul etic national al profesioniștilor contabili (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,

Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova

_______________________________________________________________________

Cursuri pregătire profesională
CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri de pregătire pofesională pe domeniile de competenţă specifice domeniului financiar-contabil.
Taxa de participare pentru persoanele interesate, nemembre CECCAR, este 75 lei/ora.
 
_______________________________________________________________________
Program de lucru în cadrul filialei Dâmboviţa a CECCAR
 În conformitate cu Decizia  Biroului Permanent al CECCAR nr. 18/444 din data de 16.06.2018, începând cu data de 1 iulie 2018, programul de lucru pentru salariaţii din cadrul filialelor CECCAR începe la ora 9 şi se termină la ora 17.     

_______________________________________________________________________

PROGRAM DE AUDIENŢĂ – PREŞEDINTE CONSILIUL FILIALEI DÂMBOVIŢA A CECCAR

MARŢI: 15-17

_______________________________________________________________________

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România

_______________________________________________________________________

 

În atenția membrilor CECCAR cu restanțe la plata cotizației

 

            Vă informăm că în reuniunea Biroului Permanent a Consiliului filialei din data de 04.05.2015, s-a pus în discuţie măsura nr.98 din Programul de activitate al filialei aprobat prin Conferinţa Naţională din data de 20.03.2015:” Analiza respectării obligaţiilor financiare de către membrii  şi luarea de măsuri operative pentru informare”.

           În urma dezbaterilor care au avut loc, au rezultat următoarele:

 

·                  În conformitate cu Normele CECCAR nr. 1500/2009, cu modificările şi completările

ulterioare şi Metodologia de stabilire a cotizaţiilor, termenele limită pentru achitarea cotizaţiilor profesionale sunt:

- 01.03.2015 pentru membrii inactivi şi 31.03.2015 pentru membrii activi, în cazul cotizaţiilor fixe;

- 31.01.2015( în cazul cotizaţiilor variabile aferente anului 2014, în baza rapoartelor de activitate) şi 15.02.2015, pentru eventualele diferenţe apărute .

      Valoarea cotizaţiilor profesionale aprobate prin  Hotărârea Conferinţei Naţionale din 23.03.2012, este următoarea:

Cotizaţii fixe:

  - 400 lei pentru experţi contabili activi;

  - 350 lei pentru contabili autorizaţi activi;

  - 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate;

  - 300 lei pentru experţi contabili inactivi;

  - 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi;

 - 200 lei pentru experţi contabili administratori/asociaţi/angajaţi la societăţile membre CECCAR, care nu desfăşoară activitate în nume propriu;

  -175 lei pentru contabili autorizaţi administratori/asociaţi/angajaţi la societăţile membre CECCAR, care nu desfăşoară activitate în nume propriu;

Cotizaţii variabile: 1,2% pentru persoanele fizice şi juridice

 

·         În conformitate cu art. 17, lit. b din Ordonanţa nr.65/1994, republicată  şi actualizată şi art.122, lit. a din ROF CECCAR, pentru neplata cotizaţiei profesionale la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic, Comisia de disciplină a filialei este în măsură să aplice sancţiunea disciplinară a membrilor filialei de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de trei luni şi nici mai mult de un an.

 

·                             În conformitate cu prevederile art.23, alin.1 din Ordonanţa nr.65/1994, republicată  şi actualizată şi art. 97, lit. b din  ROF CECCAR, pentru neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an, Consiliul filialei este în măsură să pronunţe radierea unui membru din Tabloul Corpului.

 

          Din evidenţa filialei, rezultă că membri din anexa nr.1 (se poate vedea aici) înregistrează restanţe faţă de termenele reglementate prin normele CECCAR.  Prin urmare, vă invităm să achitaţi cotizaţiile restante în cel mai scurt timp,  astfel încât să fie evitate situaţiile neplăcute pentru ambele părţi.

 

 

COMUNICAT IMPORTANT

IN ATENŢIA  MEMBRILOR FILIALEI  CARE NU ŞI-AU ÎNDEPLINIT OBLIGAŢIILE DE MEMBRU PRIVIND ACHITAREA  COTIZAŢIILOR PROFESIONALE 

 

În reuniunea   Biroului Permanent al Consiliului filialei CECCAR Dâmboviţa  din data de  24 mai 2013 ,  s-a  analizat stadiul de încasare a cotizaţiilor profesionale datorate de membri filialei. In conformitate cu art. 23 şi art. 35 pct. 6 din Normele nr. 1500/2009 cu modificările şi completările ulterioare, termenul de achitare a cotizaţiei fixe este 31 martie a fiecărui an pentru membri activi şi respectiv, 01 martie a fiecarui an pentru membri inactivi.

 

Conform Deciziei nr. 13/05/24 mai 2013, filiala urmează să posteze pe site-ul filialei, Lista membrilor care nu au achitat cotizaţiile în termenul menţionat anterior.

 

Pentru evitarea aplicării prevederilor ce reglementează  situaţiile privind  nerespectarea obligaţiilor de membru, membrii filialei CECCAR Dâmboviţa care nu au achitat cotizaţiile profesionale, se mai pot prezenta la filială până la data de 30.06.2013 pentru clarificarea situației, respectiv achitarea debitelor restante. În conformitate cu:

 • art. 97 al ROF CECCAR: “Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an”
 • art. 23 (1) din O.G. nr. 65/1994, republicată: „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului
 • art. 63 lit f) din ROF CECCAR: “Consiliul filialei sesizează Comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului; art. 122 lit a) din ROF CECCAR: “neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an”. 

 

_______________________________________________________________________

Alegeri FCM

 În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015. Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM. Doamna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), și-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale și...  (citește mai departe: http://ceccar.ro/ro/?p=3269 )

_______________________________________________________________________

 • ANUNT IMPORTANT                                 

  În conformitate cu art. 97 din Regulamentul de Orgnizare şi Funcţionare al CECCAR, publicat în Monitorul Ofical al României nr.  601 din 12 august 2008, Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:”... c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an…” Totodată, în conformitate cu art 98 şi următoarele, ROF CECCAR mai menţionează:

  “Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului. Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale. Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat. Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.

   
 • Găsiți în documentul atașat un articol publicat în ziarul Curierul Național din data de 10 februarie 2011, despre o nouă publicație a editurii CECCAR.  Articolul poate fi găsit si aici:

  http://curierulnational.ro/Specializat/2011-02-10/La+editura+CECCAR+a+aparut+lucrarea+%22Standardul+profesional+nr.+37:+Misiunea++de+evaluare+a+intreprinderii.+Ghid+de+aplicare%22

 

 • COMUNICAT DE PRESĂ

 În legătură cu Decizia Consiliului Concurenţei de amendare a CECCAR pentru că experţii contabili şi contabilii autorizaţi s-au organizat în cartel în scopul încălcării legislaţiei referitoare la concurenţă, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR face următoarele precizări: .... continuare aici

 

În conformitate cu art.127, lit.b, alin.2 din ROF CECCAR, membrii CECCAR FILIALA DAMBOVITA, sanctionati cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, au obligatia să depună, sub luare de semnătură, la filială, carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa, acestea fiindu-le restituite la expirarea termenului de suspendare. Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare.

 

 • Membri care au modificări legate de datele din Tablou (datele din buletin/carte de identitate, adrese de corespondenţă, loc de muncă, funcţie, numere de tel, adrese de mail,  etc), cei care desfasoara activitati în societăti de profil, precum şi cei care au  obţinut carnetul şi parafa înaintea lunii aprilie 2008 şi care nu le-au preschimbat, conform normelor CECCAR, sunt rugaţi să contacteze filiala.
 • Membrii filialei care au depus cerere de preschimbare carnete/parafe fara atasarea copiei vechiului carnet, copiei cartii de identitate/BI, unui numar de doua fotografii tip 2/3, sunt rugati sa prezinte aceste documente in regim de urgenta, la sediul filialei. Reamintim ca vechile parafe/carnete au devenit nule de drept.   
 •  Membrii filialei care nu si-au clarificat statutul pana la data de 28.02.2010, sunt rugati sa contacteze urgent filiala ( telefonic, e-mail, scrisoare, comunicare directa), in vederea furnizarii informatiilor necesare, in functie de particularitatile fiecarei situatii.  Descarcati din Evidenta membri,  Lista membrilor cu statut incert.
 •   Membri CECCAR care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2011 , se pot prezenta la sediul filialei din str. Gimnaziului, nr.82, în vederea ridicării următoarelor documente:
  - autorizaţia de exercitare a profesiei. Lista membrilor care nu au ridicat autorizatia se poate vedea aici .

           În conformitate cu Măsurile de simplificare a aplicării Normelor nr.1500/2009,” autorizaţia  se emite o singură dată pe perioadă nedeterminată” şi “este valabilă numai însoţită de carnetul de membru, vizat anual”.

 

 • În conformitate cu Normele CECCAR nr. 1500/2009 şi Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru, reamintim faptul că termenul pentru achitarea celei de-a doua transe reprezentand cotizaţie fixa pe anul 2011 este până la 31.03.2011, iar termenul pentru achitarea cotizatiei variabile aferenta veniturilor primului semestru al anului 2011 este 31 august 2011.

           În conformitate cu  Capitolul V, art.32 din Normele CECCAR nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor  :

 

-Pentru perioada în care nu s-a acordat viză, ca urmare a nesolicitării sau neîndeplinirii condiţiilor, membrii Corpului nu sunt exoneraţi de plata obligaţiilor faţă de acesta”.

          În conformitate cu pct. 3 din Capitolul II al Metodologiei de stabilire a cotizaţiilor de membru:

-Membrii Corpului, persoane fizice care sunt asociaţi, acţionari şi/sau salariaţi în societăţi de expertiză contabilă/societăţi de contabilitate înscrise în Tabloul Corpului si nu prestează servicii în nume propriu, nu plătesc  cotizaţii profesionale întrucât societatea are obligaţia de a plăti cotizaţiile de membru ale Corpului.”

- “Membri Corpului, aflaţi în situaţiile de mai sus, care desfăşoară activităti individuale, au obligaţia de a plăti cotizaţii profesionale (fixe si variabile) aferent activităţilor prestate.

 

 • Potrivit H.G. 104 privind modificarea alin. 3.1 al art. 3 din HG nr. 1085/2003 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/03.03.2010, deţinătorii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat poate utiliza serviciile prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 1085/2003.

                                                                                                       H.G. Nr. 104 din 17 februarie 2010

 • Participantii la cursurile pe domeniile Fiscalitate, Expertiza contabila si Doctrina si deontologie a profesiei contabile, desfasurate in ianuarie – februarie 2010 se pot prezenta la filiala pentru a ridica certificatele de absolvire a cursurilor.

 •   In Monitorul Oficial nr. 714/26.10.2010 a fost publicata Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. La art. 24 din legea mentionata anterior este prevazuta modificarea art. 201 din Codul de procedura civila dupa cum urmeaza:

"ART. 201

    Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau trei experţi, stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe, după care va putea convoca o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să se pronunţe cu privire la costul estimativ al lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi cu privire la durata de timp necesară efectuării expertizei. Poziţia părţilor, respectiv a părţii care a solicitat proba va fi consemnată în încheiere. În funcţie de poziţia expertului, a părţilor, respectiv a părţii care a solicitat proba, instanţa va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză şi condiţiile de plată a cheltuielilor necesare efectuării expertizei. Dispoziţiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile."

 

 • Pentru încurajarea exercitării profesiei prin formaţiuni puternice , CECCAR acordă anumite facilităţi  la plata cotizaţiilor de către societăţile româneşti.

          Vizualizaţi aici  facilităţile oferite de CECCAR  la plata cotizaţiilor de către societăţile româneşti.

 

 • În baza art. 22 din Normele CECCAR nr. 1.500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, Raportul anual de activitate se trimite filialei CECCAR până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

          Formularul de raport anual de activitate se poate descarca aici.

_______________________________________________________________________

 • În conformitate cu art. 28 din NormeleCECCAR.  nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, acţiunea de acordare a vizei  anuale pentru anul 2012 se desfăşoară până la data de 31 ianuarie 2012.

         Condiţiile privind acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei le puteţi vizualiza aici.

          Formularul cu declaraţiile pe proprie răspundere menţionate în condiţiile de exercitare a profesiei aici

_______________________________________________________________________

 • În conformitate cu Hotărârile Conferinţei Naţionale a CECCAR din 02.04.2011, condiţiile de asigurare (pentru risc profesional) şi de plată se negociază direct de către membrii cu societăţile de asigurare agreate de CECCAR, ţinând seama de condiţiile  concrete cerute de organismele profesionale, organizatorii de licitaţii pentru angajarea serviciilor contabile, etc., aceştia putând să solicite asistenţă din parte direcţiilor de specialitate ale Corpului.   

  Pentru anul 2011, sumele plătite de membrii activi ai Corpului cu titlul de prime de asigurare, către societăţile de asigurare agreate, se deduc din cotizaţiile variabile datorate de aceştia, pe bază de documente legale, în limitele sumelor anuale de 25 USD pentru o societate, 12 USD pentru un un expert contabil şi 8 USD pentru un contabil autorizat. 

  Lista societăţilor de asigurare agreate de CECCAR poate fi consultată aici.

_______________________________________________________________________

În conformitate cu Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010 a Biroului Permanent al CECCAR, s-a aprobat organizarea “Topului Național și local al celor mai bune societăți  membre ale CECCAR”. Normele privind „Topul național și local al celor mai bune societăți membre CECCAR” pot fi consultate aici.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009